Sūdzību pieteikuma forma

Visas sūdzības, kuras pieteiktas, aizpildot šo formu, nonāk Klientu apkalpošanas nodaļā, kas sadarbībā ar darbiniekiem un vadītājiem, nodrošina atbilstošu sūdzību izskatīšanu, operatīvo rīcību un atbilžu sniegšanu klientiem. Oficiālās atbildes, ja tādas tiek pieprasītas, tiek sniegtas vai tiek sniegta informācija par lietas virzību divu nedēļu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.